Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickDraw::getFont

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFontGeçerli yazı tipini döndürür

Açıklama

ImagickDraw::getFont ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çizerken kullanılan yazı tipi adını bir dizge olarak döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumanda bir dizge yoksa FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top