PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getFontFamily

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFontFamilyYazı tipi ailesini döndürür

Açıklama

string ImagickDraw::getFontFamily ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çizerken kullanılan yazı tipi ailesinin ismini döndürür.

Dönen Değerler

Yazı tipi ailesi belirlenmemişse FALSE, aksi takdirde yazı tipi ailesinin ismini içeren bir dizge döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top