ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::matte

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::matteResmin matlık kanalını boyar

Açıklama

ImagickDraw::matte ( float $x , float $y , int $boyamaYöntemi ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Pikselleri şeffaflaştırmak için resmin matlık kanalını boyar.

Değiştirgeler

x

Mat pikselin X koordinatı.

y

Mat pikselin Y koordinatı.

boyamaYöntemi

Boyama sabitlerinden biri

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top