PHPerKaigi 2019

ImagickDraw::pathEllipticArcAbsolute

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathEllipticArcAbsoluteEliptik bir yay çizer

Açıklama

ImagickDraw::pathEllipticArcAbsolute ( float $rx , float $ry , float $x_ekseni_açısı , bool $büyük_yay , bool $saat_yönü , float $x , float $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak geçerli noktadan (x, y) koordinatlarına bir eliptik yay çizer. Elipsin büyüklüğü ve yönü (rx, ry) yarıçapları ve x_ekseni_açısı tarafından tanımlanır. x_ekseni_açısı elipsin geçerli koordinat sistemine göre ne kadar döndürüleceğini belirler. Elipsin merkezi diğer değiştirgelerden yararlanılarak özdevinimli olarak hesaplanır. Yayın nasıl çizileceği büyük_yay ve saat_yönü değiştirgelerine göre belirlenip buna göre hesaplanır. Eğer büyük_yay için TRUE belirtilmişse kullanılabilecek en büyük yay çizilir. Eğer saat_yönü için TRUE belirtilirse, yay, saat akrebi yönünde çizilir.

Değiştirgeler

rx

x yarıçapı.

ry

y yarıçapı.

x_ekseni_açısı

x ekseni dönüş açısı.

büyük_yay

TRUE belirtilmişse kullanılabilecek en büyük yay çizilir.

saat_yönü

TRUE belirtilirse yay saat akrebi yönünde çizilir.

x

x koordinatı.

y

y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top