ImagickDraw::polyline

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::polylineBir çoklu çizgi çizer

Açıklama

ImagickDraw::polyline ( array $koordinatlar ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinat dizisini, geçerli vurgu rengini, vurgu genişliğini, dolgu rengini veya dokuyu kullanarak bir çoklu çizgi çizer.

Değiştirgeler

koordinatlar

X ve Y koordinatlarını içeren dizi. Örnek: array( array( 'x' => 4, 'y' => 6 ), array( 'x' => 8, 'y' => 10 ) )

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top