ImagickDraw::popPattern

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popPatternBir örüntü tanımını sonlandırır

Açıklama

ImagickDraw::popPattern ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir örüntü tanımını sonlandırır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top