Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickDraw::push

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pushGeçerli ImagickDraw nesnesini kopyalar ve yığıta basar

Açıklama

ImagickDraw::push ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yeni bir ImagickDraw nesnesi oluşturmak için geçerli ImagickDraw nesnesinin bir kopyasını oluşturur ve ImagickDraw yığıtına yerleştirir. Özgün ImagickDraw nesnesi ImagickDraw::pop() ile yığıttan çekilebilir. Tüm ImagickDraw nesneleri bir ImagickDraw yığıtında saklanır. Her ImagickDraw::pop() çağrısına karşılık evvelce yapılmış bir ImagickDraw::push() çağrısı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top