Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickDraw::setFillPatternURL

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFillPatternURLNesne dolgu örüntüsü için kullanılacak adresi belirler

Açıklama

ImagickDraw::setFillPatternURL ( string $dolgu_adresi ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dolgu örüntüsü için kullanılacak adresi belirler. Şimdilik sadece yerel betimleyiciler ("#betimleyici") desteklenmektedir. Bu yerel betimleyiciler genelde ImagickDraw::pushPattern() ve/veya ImagickDraw::popPattern() ile bir isimli örüntü tanımlamak suretiyle oluşturulurlar.

Değiştirgeler

dolgu_adresi

Dolgu örüntüsünün temin edileceği adres.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top