ImagickDraw::setFont

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFontMetni çizerken kullanılacak yazı tipini tam belirtimiyle belirler

Açıklama

ImagickDraw::setFont ( string $yazıtipi_adı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metni çizerken kullanılacak yazı tipini tam belirtimiyle belirler.

Değiştirgeler

yazıtipi_adı

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top