ImagickDraw::setStrokePatternURL

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokePatternURLNesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak örüntüyü tanımlar

Açıklama

bool ImagickDraw::setStrokePatternURL ( string $örüntü_adresi )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarının çiziminde kullanılacak örüntüyü tanımlar.

Değiştirgeler

örüntü_adresi

Dış hatların çiziminde kullanılacak örüntünün adresi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top