ImagickDraw::setVectorGraphics

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setVectorGraphicsYöney çizgesini tanımlar

Açıklama

ImagickDraw::setVectorGraphics ( string $xml ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen ImagickDraw nesnesi ile ilişkili yöney çizgesini tanımlar. Bu yöntemi, yöney çizgesinin durumununda ısrarcı olmak için bir yöntem olarak ImagickDraw::getVectorGraphics() ile birlikte kullanın.

Değiştirgeler

xml

Yöney çizgesini içeren XML.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top