odbc_close

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_closeBir ODBC bağlantısını kapatır

Açıklama

void odbc_close ( resource $bağlantı_kimliği )

Veritabanı sunucusuyla bağlantıyı sonlandırır.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Notlar

Bilginize:

Bağlantıda henüz tamamlanmamış bir hareket kalmışsa işlev başarısız olur. Böyle bir durumda bağlantı açık kalır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-15
mallsop at ind dot net
17 years ago
On microsoft servers, use the odbc_free_result command.
To Top