PHP 5.6.0 released

odbc_rollback

(PHP 4, PHP 5)

odbc_rollbackBir hareketi başa döndürür

Açıklama

bool odbc_rollback ( resource $bağlantı_kimliği )

Bağlantıda bekleyen tüm sorguların en baştan ele alınmasını sağlar.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top