The 4th Annual China PHP Conference

odbc_rollback

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_rollbackBir hareketi başa döndürür

Açıklama

bool odbc_rollback ( resource $bağlantı_kimliği )

Bağlantıda bekleyen tüm sorguların en baştan ele alınmasını sağlar.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Daniel
1 year ago
Check the Spanish translation! Roll back is not 'Reanudar', is almost the opposite. A better word could be 'Deshacer'.
To Top