PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

odbc_prepare

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_prepareÇalıştırılmak üzere bir deyim hazırlar

Açıklama

resource odbc_prepare ( resource $bağlantı_kimliği , string $sorgu_dizgesi )

Çalıştırılmak üzere bir deyim hazırlar. Elde edilen sonuç tanıtıcısı odbc_execute() işlevinde kullanılarak deyim daha sonra çalıştırılabilir.

Bazı veritabanları (IBM DB2, MS SQL Server ve Oracle gibi), ODBC belirtiminde belirtildiği gibi IN, INOUT ve OUT türünde değiştirgeler kabul eden saklanmış yordamları destekler. Ancak, Tekilleştirilmiş ODBC sadece IN türündeki değiştirgeleri desteklemektedir.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

sorgu_dizgesi

Hazırlanan deyimi içeren sorgu dizgesi.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa SQL komutu hazırlanabilmişse istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - odbc_execute() ve odbc_prepare() örneği

Aşağıdaki örnekte, myproc'un üç değiştirgesi de IN türünde olduğu takdirde $success daima TRUE olacaktır:

<?php
$a 
1;
$b 2;
$c 3;
$stmt    odbc_prepare($conn'CALL myproc(?,?,?)');
$success odbc_execute($stmt, array($a$b$c));
?>

INOUT veya OUT türünde değiştirgeler kullanan saklanmış yordamlara ihtiyacınız varsa veritabanınızın kendi eklentisini kullanınız (örneğin, MS SQL Sunucusu için mssql, Oracle için oci8 gibi).

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
11
bslorence
12 years ago
Is it just me or is the code above misleading? It makes it look like odbc_execute() returns a resource suitable, say, for passing to one of the odbc_fetch_* functions.

In fact, odbc_execute() returns a boolean, which simply indicates success (TRUE) or failure (FALSE). The variable to pass to odbc_fetch_* is the same one that you pass to odbc_execute():

<?php
$res
= odbc_prepare($db_conn, $query_string);
if(!
$res) die("could not prepare statement ".$query_string);

if(
odbc_execute($res, $parameters)) {
   
$row = odbc_fetch_array($res);
} else {
   
// handle error
}
?>
up
2
Marek
13 years ago
Use this example for IBM DB/2:

$q = "update TABLE set PASS=? where NAME=?";
$res = odbc_prepare ($con, $q);

$a = "secret"; $b="user";
$exc = odbc_execute($res, array($a, $b));
up
-18
Ron
11 years ago
odbc_exec() returns BOOLEAN if the query doesn't return a result set.

If the query returns a result set, odbc_exec() returns a resource to that result set.
To Top