odbc_free_result

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_free_resultBir sonuç ile ilgili özkaynakları serbest bırakır

Açıklama

bool odbc_free_result ( resource $sonuç_kimliği )

Bir sonuç ile ilgili özkaynakları serbest bırakır.

Sadece, betiğiniz çalışırken çok fazla bellek ayrıldığından endişeleniyorsanız bu işlevi kullanın. Betiğin işi bittiğinde zaten ayrılan tüm bellek serbest bırakılacaktır.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Daima TRUE döner.

Notlar

Bilginize:

Özdevinimli teslimat etkin değilse (bak: odbc_autocommit()) ve teslimat öncesi odbc_free_result() çağrısı yaparsanız bekleyen tüm hareketler başa sarılır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top