International PHP Conference 2019 - Spring Edition

odbc_gettypeinfo

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_gettypeinfoVeri kaynağınca desteklenen veri türleri hakkında bilgi döndürür

Açıklama

resource odbc_gettypeinfo ( resource $bağlantı_kimliği [, int $veri_türü ] )

Veri kaynağınca desteklenen veri türleri hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

veri_türü

Bilgi döndürülecek veri türü. Dönen bilgiyi tek bir veri türü ile sınırlamak için kullanılır.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • TYPE_NAME
 • DATA_TYPE
 • PRECISION
 • LITERAL_PREFIX
 • LITERAL_SUFFIX
 • CREATE_PARAMS
 • NULLABLE
 • CASE_SENSITIVE
 • SEARCHABLE
 • UNSIGNED_ATTRIBUTE
 • MONEY
 • AUTO_INCREMENT
 • LOCAL_TYPE_NAME
 • MINIMUM_SCALE
 • MAXIMUM_SCALE

Sonuç kümesi şu sütunlara göre sıralanır: DATA_TYPE ve TYPE_NAME.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
andrea dot galli at acotel dot com
15 years ago
Example: display all data types

<?php

     $Link_ID
= odbc_connect("DSN", "user", "pass");
    
$result = odbc_gettypeinfo($Link_ID);

    
odbc_result_all($result);

?>
To Top