Longhorn PHP 2019 Schedule

odbc_specialcolumns

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_specialcolumnsÖzel sütunları döndürür

Açıklama

odbc_specialcolumns ( resource $bağlantı_kimliği , int $türü , string $niteleyici , string $sahibi , string $tablo , int $kapsam , int $boş ) : resource

Tablo içindeki bir satırı eşsiz olarak betimleyen en uygun sütunların veya bir satırın bir hareket sonucunda güncellenmesi durumunda özdevinimli olarak güncellenen sütünların listesini döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

türü
SQL_BEST_ROWID belirtilirse, tablodaki her satırı eşsiz olarak betimleyin sütun veya sütunlar döner. SQL_ROWVER belirtilirse, bir satırın bir hareket sonucunda güncellenmesi durumunda özdevinimli olarak güncellenen sütunların listesini döndürür.
niteleyici

Niteliyici.

sahibi

Sahibi.

tablo

Tablo.

kapsam

Sonuç kümesinin kapsamı.

boş

nullable özniteliği.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

  • SCOPE
  • COLUMN_NAME
  • DATA_TYPE
  • TYPE_NAME
  • PRECISION
  • LENGTH
  • SCALE
  • PSEUDO_COLUMN

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top