imagecolorexactalpha

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagecolorexactalphaAlfası ile birlikte belirtilen rengin indisini verir

Açıklama

int imagecolorexactalpha ( resource $resim , int $kırmızı , int $yeşil , int $mavi , int $alfa )

Bu işlev, alfası ile birlikte belirtilen rengin paletli resimdeki en yakın benzerinin indisini döndürür.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

kırmızı

Rengin kırmızı bileşeninin değeri.

yeşil

Rengin yeşil bileşeninin değeri.

mavi

Rengin mavi bileşeninin değeri.

alfa

0-127 arasında belirtilebilir. 0 tamamen mat, 127 ise tamamen şeffaf demektir.

Renk bileşenlerinin değerleri onluk tabanda 0-255 aralığında, onaltılık tabanda 0x00-0xFF aralığında belirtilebilir.

Dönen Değerler

Renk palette mevcut değilse -1, aksi takdirde rengin indisini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - GD logosunun renklerini öğrenelim

<?php

// Resmi belirtelim
$im imagecreatefrompng('./gdlogo.png');

$colors   = Array();
$colors[] = imagecolorexactalpha($im255000);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im000127);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im25525525555);
$colors[] = imagecolorexactalpha($im1002555220);

print_r($colors);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => 16711680
    [1] => 2130706432
    [2] => 939524095
    [3] => 342163252
)

Notlar

Bilginize: Bu işlev GD'nin 2.0.1 veya sonraki sürümlerini gerektirir (2.0.28 veya sonraki sürümler önerilir).

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
matt at matt-darby dot com
13 years ago
Note that a color allocated with imagecolorexactalpha won't show alpha (it will be opaque) when used with imageline(). Use imagerectangle() set to your normal start and end points instead.

Ensure that the image is created via imagecreatetruecolor() as well!
up
-1
phpdoc-comment at aditus dot nu
15 years ago
What might be misleading in the docs is that if the specified color + alpha channel does not exist it will be created. So if you like to use an alpha channel in your image enable alpha blending and then create you color using this method.
To Top