PHP 5.6.16 is available

imageflip

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

imageflipFlips an image using a given mode

Açıklama

bool imageflip ( resource $image , int $mode )

Flips the image image using the given mode.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

mode

Flip mode, this can be one of the IMG_FLIP_* constants:

Constant Meaning
IMG_FLIP_HORIZONTAL Flips the image horizontally.
IMG_FLIP_VERTICAL Flips the image vertically.
IMG_FLIP_BOTH Flips the image both horizontally and vertically.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 Flips an image vertically

This example uses the IMG_FLIP_VERTICAL constant.

<?php
// File
$filename 'phplogo.png';

// Content type
header('Content-type: image/png');

// Load
$im imagecreatefrompng($filename);

// Flip it vertically
imageflip($imIMG_FLIP_VERTICAL);

// Output
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of example: Vertically flipped image

Örnek 2 Flips the image horizontally

This example uses the IMG_FLIP_HORIZONTAL constant.

<?php
// File
$filename 'phplogo.png';

// Content type
header('Content-type: image/png');

// Load
$im imagecreatefrompng($filename);

// Flip it horizontally
imageflip($imIMG_FLIP_HORIZONTAL);

// Output
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of example: Horizontally flipped image

Notlar

Bilginize: Bu işlev sadece, PHP, PHP paketinde bulunan GD kütüphanesi ile derlenmişse kullanılabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top