International PHP Conference 2015

imagecreatefromgd2

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromgd2Bir GD2 dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

resource imagecreatefromgd2 ( string $dosyaismi )

Dosya ismi verilen GD2 resmini betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Supported Protocols and Wrappers bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

GD2 resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE aksi takdirde bir resim tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd2() örneği

<?php
// Resmi açmaya çalışalım
$im imagecreatefromgd2('./dnm.gd2');

// Resmin negatifini elde edelim
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_NEGATE);
}

// Resmi kaydedelim
imagegd2($im'./guncel_dnm.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev GD'nin 2.0.1 veya sonraki sürümlerini gerektirir (2.0.28 veya sonraki sürümler önerilir).

Uyarı

PHP'nin 4.3.0 öncesi Windows sürümü uzak dosyalara bu işlev üzerinden erişimi allow_url_fopen etkin olsa bile desteklemez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top