SunshinePHP 2019

imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolordeallocateBir rengi tanımsız yapar

Açıklama

bool imagecolordeallocate ( resource $resim , int $renk )

imagecolorallocate() veya imagecolorallocatealpha() ile tanımlanmış bir rengin tanıtıcısını siler.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

renk

Renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolordeallocate() örneği

<?php
$beyaz 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$beyaz);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-13
sabretur
5 years ago
A faster way to get HTML color values:

function rgb2html($r, $g, $b){
$r = sprintf('%02x',$r);
$g = sprintf('%02x',$g);
$b = sprintf('%02x',$b);
return '#'.$r.$g.$b;
}
To Top