imagegd2

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagegd2Tarayıcıya veya bir dosyaya bir GD2 resmi çıktılar

Açıklama

bool imagegd2 ( resource $resim [, string $dosyaismi [, int $parça_boyutu [, int $tür ]]] )

Bir GD2 resmini dosyaismi ile belirtilen dosyaya çıktılar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

GD2 resminin kaydedileceği dosyanın yolu. Belirtilmezse veya NULL verilirse ham resim akımı doğrudan tarayıcıya çıktılanır.

parça_boyutu

Parça boyutu.

tür

IMG_GD2_RAW veya IMG_GD2_COMPRESSED olabilir. IMG_GD2_RAW öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir GD2 resminin çıktılanması

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Resmi çıktılayalım
imagegd2($im);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - Bir GD2 resminin kaydedilmesi

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// gd2 resmini kaydedelim
// GD2 resimlerin dosya biçemi .gd2'dir.
// http://www.libgd.org/GdFileFormats adresine bakınız
imagegd2($im'simple.gd');

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev GD'nin 2.0.1 veya sonraki sürümlerini gerektirir (2.0.28 veya sonraki sürümler önerilir).

Bilginize:

GD2 biçemi resim parçalarının hızlı yüklenebilmesi için kullanılan bir resim biçemidir. GD2 biçeminin sadece GD2 uyumlu uygulamalarda kullanılabileceğine dikkat ediniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.2 parça_boyutu ve tür değiştirgeleri eklendi.

Ayrıca Bakınız

  • imagegd() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir GD resmi çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Nick
7 years ago
You can use this function in combination with imagecreatefromstring() to clone the gd resource with minimum fuss (no writing to tmp file):

<?php
function cloneGd($gd)
{
   
ob_start();
   
imagegd2($gd);
    return
imagecreatefromstring(ob_get_clean());
}
?>
up
0
mark at teckis dot com
15 years ago
yes, the gd2 file format does improve the speed of image creations as the data-setup is designed to be native for the GD function - ie, the image doesn't have to be converted to a usable format prior to processing.

you may also note that the newer gd2 format creates much smaller size files than the older imagegd function, certainly for images involving chunks of single colours anyway. you'll probably find this function most useful for saving overlay images or background images used in larger image creation scripts.

to read a ping or jpeg image (.png / .jpg) and save a .gd2 version to server...

$img = $_GET['img'];
if(file_exists($img))
    {
    $dim = getimagesize($img);
    $cr = ($dim[2] < 4) ? ($dim[2] < 3) ? ($dim[2] < 2) ? NULL : imagecreatefromjpeg($img) : imagecreatefrompng($img) : Null;
    if($cr !== NULL)
          {
         imagegd2($cr,substr($img,0,strrpos($img,'.')).'.gd2');
          }
    }

should save a copy with the same filename and directory using extension .gd2 - which can then be nicely and swiftly read using either imagecreatefromgd2 or imagecreatefromgd2part
To Top