imap_alerts

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_alertsOluşan tüm IMAP uyarı iletilerini döndürür

Açıklama

array imap_alerts ( void )

Son imap_alerts() çağrısından beri veya sayfa isteğinin başından beri oluşan tüm uyarı iletilerini içeren bir dizi döndürür.

imap_alerts() çağrısı uyarı yığıtını temizler. IMAP belirtimi bu iletilerin kullanıcıya aktarılmasını gerektirir.

Dönen Değerler

Üretilmiş tüm uyarı iletilerini içeren bir dizi döner. Eğer hiç uyarı iletisi yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • imap_errors() - Oluşan tüm IMAP hatalarının iletilerini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top