imap_binary

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_binary8 bitlik bir dizgeyi bir base64 dizgesine dönüştürür

Açıklama

string imap_binary ( string $dizge )

8 bitlik dizge, » RFC 2045'in 6.8. bölümüne uygun olarak bir base64 dizgesine dönüştürülür.

Değiştirgeler

dizge

8 bitlik dizge.

Dönen Değerler

Base64 ile kodlanmış bir dizge döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • imap_base64() - Base64 kodlu dizgeyi 8 bitlik dizgeye dönüştürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
phunction.sf.net
8 years ago
Calling this function is the same as doing:

<?php

chunk_split
(base64_encode($string), 60);

?>
To Top