Mid-Atlantic Developer Conference

imap_ping

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_pingBelirtilen IMAP akımı hala etkin mi diye bakar

Açıklama

imap_ping ( resource $imap_akımı ) : bool

imap_ping() işlevi hala etkin olup olmadığını anlamak için belirtilen akıma ping atar. Yeni postaların varlığını sınamak için kullanılabilir; özellikle belli bir süre etkinlik olmadığında bağlantıyı kapatan sunucularda belli aralıklarla yeni eposta gelip gelmediğine bakmak için iyi bir yöntemdir.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

Dönen Değerler

Akım hala etkinse TRUE, diğer tüm durumlarda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_ping() örneği

<?php

$imap 
imap_open("{imap.example.org}""mailadmin""password");

// bir süre geçtikten sonra
if (!imap_ping($imap)) {
    
// yeniden bağlanmaya çalış
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-18
Anonymous
16 years ago
This is a great solution for a webmail class if you want to make sure that a user is still logged in. Example:

<?php
if(!(imap_ping($stream)) {
die(
"The user is no longer logged in.");
?>
To Top