ScotlandPHP 2019

imap_undelete

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_undeleteSilindi diye imlenmiş bir iletinin imini kaldırır

Açıklama

imap_undelete ( resource $imap_akımı , int $iletinum [, int $seçenekler = 0 ] ) : bool

Belirtilen iletiden imap_delete() veya imap_mail_move() işleviyle konmuş silme imini kaldırır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

iletinum

İleti numarası.

seçenekler

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
phrank
11 years ago
If you need to use the uid instead of msgno use

imap_clearflag_full($stream, implode(',', $flags), '\\DELETED', ST_UID);
up
0
rdi at nospam dot donireland dot com
11 years ago
The imap_delete function allows the option to use a UID for the message number but the imap_undelete function does not.
To Top