ScotlandPHP 2019

imap_body

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_bodyİleti gövdesini okur

Açıklama

imap_body ( resource $imap_akımı , int $iletinum [, int $seçenekler = 0 ] ) : string

iletinum ile belirtilen iletinin gövdesini döndürür.

imap_body() işlevi ileti gövdesinin bire bir kopyasını döndürür. Çok parçalı MIME kodlu bir iletiden tek bir parçayı elde etmek için önce yapı imap_fetchstructure() ile incelenmeli sonra da gövdeden istenen bölüm imap_fetchbody()ile çıkarılmalıdır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

iletinum

İleti numarası.

seçenekler

Şunlardan gerekenleri içeren bir bit maskesidir:

  • FT_UID - iletinum bir eşsiz kimliktir.
  • FT_PEEK - \Seen imi tanımlıysa bir daha tanımlanmaz.
  • FT_INTERNAL -CRLF ile meşrulaştırılmamış olarak dizgeyi dahili biçemde döndürür.

Dönen Değerler

Belirtilen iletinin gövdesi bir dizge olarak döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
13
theloverkills at gmail dot com
1 year ago
Please note that the UID is NOT unique.
UID of the email may be not unique on the server (2 messages in different folders may have same UID).

Basically, don't use the UID as a unique identifier.
up
14
deenfirdoush at gmail dot com
9 years ago
Simple example on how to read body message of the recent mail.

<?php
$imap
= imap_open("{pop.example.com:995/pop3/ssl/novalidate-cert}", "username", "password");

if(
$imap ) {
   
    
//Check no.of.msgs
    
$num = imap_num_msg($imap);

    
//if there is a message in your inbox
    
if( $num >0 ) {
         
//read that mail recently arrived
         
echo imap_qprint(imap_body($imap, $num));
     }

    
//close the stream
    
imap_close($imap);
}
?>
up
-106
paddywwoof
7 years ago
NB the message numbers start from 1 not 0 as normally used for iterating.
To Top