php[tek] 2017: Atlanta

imap_body

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_bodyİleti gövdesini okur

Açıklama

string imap_body ( resource $imap_akımı , int $iletinum [, int $seçenekler = 0 ] )

iletinum ile belirtilen iletinin gövdesini döndürür.

imap_body() işlevi ileti gövdesinin bire bir kopyasını döndürür. Çok parçalı MIME kodlu bir iletiden tek bir parçayı elde etmek için önce yapı imap_fetchstructure() ile incelenmeli sonra da gövdeden istenen bölüm imap_fetchbody()ile çıkarılmalıdır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

iletinum

İleti numarası.

seçenekler

Şunlardan gerekenleri içeren bir bit maskesidir:

  • FT_UID - iletinum bir eşsiz kimliktir.
  • FT_PEEK - \Seen imi tanımlıysa bir daha tanımlanmaz.
  • FT_INTERNAL -CRLF ile meşrulaştırılmamış olarak dizgeyi dahili biçemde döndürür.

Dönen Değerler

Belirtilen iletinin gövdesi bir dizge olarak döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
14
deenfirdoush at gmail dot com
7 years ago
Simple example on how to read body message of the recent mail.

<?php
$imap
= imap_open("{pop.example.com:995/pop3/ssl/novalidate-cert}", "username", "password");

if(
$imap ) {
   
    
//Check no.of.msgs
    
$num = imap_num_msg($imap);

    
//if there is a message in your inbox
    
if( $num >0 ) {
         
//read that mail recently arrived
         
echo imap_qprint(imap_body($imap, $num));
     }

    
//close the stream
    
imap_close($imap);
}
?>
up
-69
paddywwoof
5 years ago
NB the message numbers start from 1 not 0 as normally used for iterating.
To Top