Mid-Atlantic Developer Conference

imap_unsubscribe

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_unsubscribeBir posta kutusundan üyeliği sonlandırır

Açıklama

imap_unsubscribe ( resource $imap_akımı , string $posta_kutusu ) : bool

Belirtilen posta_kutusu ile üyeliği sonlandırır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top