imap_gc

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

imap_gcIMAP önbelleğini temizler

Açıklama

string imap_gc ( resource $imap_akımı , int $önbellek_türü )

Türü belirtilen önbellek girdilerini siler.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

önbellek_türü

Silinecek önbellek türü. Şu sabitlerden biri veya birkaçı belirtilebilir: IMAP_GC_ELT (ileti önbellek elemanları), IMAP_GC_ENV (zarflar ve gövdeler), IMAP_GC_TEXTS (metinler).

Dönen Değerler

TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_gc() örneği

<?php

$mbox 
imap_open("{imap.example.org:143}""username""password");

imap_gc($mboxIMAP_GC_ELT);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Anonymous
8 years ago
If you notice that you're program's memory usage is increasing (as observed using ps) while calling the imap functions, calling this function should free that memory.
To Top