PHP 5.6.38 Released

imap_bodystruct

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_bodystructBelirtilen iletinin bir gövde bölümünün yapısını okur

Açıklama

object imap_bodystruct ( resource $imap_akımı , int $iletinum , string $bölüm )

Belirtilen iletinin bölüm ile belirtilen gövde bölümünün yapısını okur.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

iletinum

İleti numarası.

bölüm

Okunacak gövde bölümü.

Dönen Değerler

Bilgi bir nesne içinde döndürülür. Nesnenin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi almak için imap_fetchstructure() işlevine bakınız.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top