PHP 7.1.21 Released

imap_last_error

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_last_errorGeçerli sayfa isteği sırasında oluşan son IMAP hatasının açıklamasını döndürür

Açıklama

string imap_last_error ( void )

Geçerli sayfa isteği sırasında oluşan son IMAP hatasının açıklamasını döndürür. Hata yığıtına dokunulmaz, dolayısıyla işlev peşpeşe çağrılırsa hep aynı ileti dönecektir.

Dönen Değerler

Ortada bir hata iletisi yoksa FALSE, varsa son IMAP hatasının açıklamasını içeren bir dizge döndürür

Ayrıca Bakınız

  • imap_errors() - Oluşan tüm IMAP hatalarının iletilerini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top