PHP 5.6.38 Released

imap_rfc822_write_address

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_rfc822_write_addressPosta kutusu, alan adı ve kişisel bilgi ile gerektiği gibi biçemlenmiş bir eposta adresi dönürür

Açıklama

string imap_rfc822_write_address ( string $posta_kutusu , string $alan_adı , string $adı_soyadı )

Belirtilen verilerle » RFC 2822'de tanımlandığı gibi düzgün olarak biçemlenmiş bir eposta adresi döndürür.

Değiştirgeler

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

alan_adı

Eposta adresinin alan adı parçası.

adı_soyadı

Eposta adresi sahibinin adı ve soyadı.

Dönen Değerler

» RFC 2822'de tanımlandığı gibi düzgün olarak biçemlenmiş bir eposta adresi döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_rfc822_write_address() örneği

<?php
echo imap_rfc822_write_address("hartmut""example.com""Hartmut Holzgraefe");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hartmut Holzgraefe <hartmut@example.com>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top