Imagick::averageImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::averageImagesBir resim kümesinin ortalamasını alır

Açıklama

Imagick::averageImages ( void ) : Imagick
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim kümesinin ortalamasını alır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top