International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::clampImage

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::clampImageDescription

Açıklama

public bool Imagick::clampImage ([ int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )

Restricts the color range from 0 to the quantum depth.

Değiştirgeler

channel

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top