Imagick::segmentImage

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::segmentImageSegments an image

Açıklama

public bool Imagick::segmentImage ( int $COLORSPACE , float $cluster_threshold , float $smooth_threshold [, bool $verbose = FALSE ] )

Analyses the image and identifies units that are similar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.5 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

COLORSPACE

One of the COLORSPACE constants.

cluster_threshold

A percentage describing minimum number of pixels contained in hexedra before it is considered valid.

smooth_threshold

Eliminates noise from the histogram.

verbose

Whether to output detailed information about recognised classes.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 Imagick::segmentImage()

<?php
function segmentImage($imagePath$colorSpace$clusterThreshold$smoothThreshold) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->segmentImage($colorSpace$clusterThreshold$smoothThreshold);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

segmentImage($imagePath, \Imagick::COLORSPACE_RGB55);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top