SunshinePHP 2019

Imagick::getImageAlphaChannel

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::getImageAlphaChannelGets the image alpha channel

Açıklama

int Imagick::getImageAlphaChannel ( void )

Gets the image alpha channel value. The returned value is one of the alpha channel constants. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.0 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Returns a constant defining the current alpha channel value. Refer to this list of alpha channel constants.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top