PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getImageGravity

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::getImageGravityGets the image gravity

Açıklama

int Imagick::getImageGravity ( void )

Gets the current gravity value of the image. Unlike Imagick::getGravity(), this method returns the gravity defined for the current image sequence. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.4 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Returns the images gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top