SunshinePHP 2019

Imagick::getImageChannelDistortions

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::getImageChannelDistortionsGets channel distortions

Açıklama

float Imagick::getImageChannelDistortions ( Imagick $reference , int $metric [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )

Compares one or more image channels of an image to a reconstructed image and returns the specified distortion metrics Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.4 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

reference

Imagick object containing the reference image

metric

Refer to this list of metric type constants.

channel

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Returns a double describing the channel distortion.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top