PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setImageArtifact

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::setImageArtifactSet image artifact

Açıklama

bool Imagick::setImageArtifact ( string $artifact , string $value )

Associates an artifact with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.5.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

artifact

The name of the artifact

value

The value of the artifact

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

Örnekler

Örnek 1 Imagick::setImageArtifact()

<?php
function setImageArtifact() {

    
$src1 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source1.png"));
    
$src2 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source2.png"));

    
$src2->setImageVirtualPixelMethod(\Imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT);
    
$src2->setImageArtifact('compose:args'"1,0,-0.5,0.5");
    
$src1->compositeImage($src2Imagick::COMPOSITE_MATHEMATICS00);
    
    
$src1->setImageFormat('png');
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$src1->getImagesBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top