PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setGravity

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::setGravitySets the gravity

Açıklama

bool Imagick::setGravity ( int $gravity )

Sets the global gravity property for the Imagick object. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.0 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

gravity

The gravity property. Refer to the list of gravity constants.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top