PHP 7.0.33 Released

Imagick::statisticImage

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::statisticImageDescription

Açıklama

public bool Imagick::statisticImage ( int $type , int $width , int $height [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )

Replace each pixel with corresponding statistic from the neighborhood of the specified width and height.

Değiştirgeler

type

width

height

channel

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::statisticImage()

<?php
function statisticImage($imagePath$statisticType$width$height$channel) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

    
$imagick->statisticImage(
        
$statisticType,
        
$width,
        
$height,
        
$channel
    
);

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

statisticImage($imagePath, \Imagick::STATISTIC_MEDIAN55, \Imagick::CHANNEL_DEFAULT);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top