PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::functionImage

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::functionImageApplies a function on the image

Açıklama

public bool Imagick::functionImage ( int $function , array $arguments [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )

Applies an arithmetic, relational, or logical expression to a pseudo image.

See also » ImageMagick v6 Examples - Image Transformations — Function, Multi-Argument Evaluate

Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

function

Refer to this list of function constants

arguments

Array of arguments to pass to this function.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 Create a sinusoidal gradient

<?php
$imagick 
= new Imagick();
$imagick->newPseudoImage(200200'gradient:black-white');
$arguments = array(3, -90);
$imagick->functionImage(Imagick::FUNCTION_SINUSOID$arguments);

header("Content-Type: image/png");
$imagick->setImageFormat("png");
echo 
$imagick->getImageBlob();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of create a sinusoidal gradient

Örnek 2 Create a gradient from the polynomial (4x^2 - 4x + 1)

<?php
$imagick 
= new Imagick();
$imagick->newPseudoImage(200200'gradient:black-white');
$arguments = array(4, -41);
$imagick->functionImage(Imagick::FUNCTION_POLYNOMIAL$arguments);

header("Content-Type: image/png");
$imagick->setimageformat("png");
echo 
$imagick->getImageBlob();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of create a polynomial gradient

Örnek 3 Create a complex gradient from the polynomial (4x^2 - 4x^2 + 1) modulated by a sinusoidal gradient

<?php
$imagick1 
= new Imagick();
$imagick1->newPseudoImage(200200'gradient:black-white');
$arguments = array(9, -90);
$imagick1->functionImage(Imagick::FUNCTION_SINUSOID$arguments);

$imagick2 = new Imagick();
$imagick2->newPseudoImage(200200'gradient:black-white');
$arguments = array(0.50);
$imagick2->functionImage(Imagick::FUNCTION_SINUSOID$arguments);
$imagick1->compositeimage($imagick2Imagick::COMPOSITE_MULTIPLY00);

header("Content-Type: image/png");
$imagick1->setImageFormat("png");
echo 
$imagick1->getImageBlob();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of create complex gradient

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top