PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setColorspace

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::setColorspaceSet colorspace

Açıklama

bool Imagick::setColorspace ( int $COLORSPACE )

Sets the global colorspace value for the object. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.5.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

COLORSPACE

One of the COLORSPACE constants

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
T
3 years ago
Right now this function doesn't appear to do anything, ref: http://stackoverflow.com/q/10739822/2685496

As mentioned in the answer, modulateImage works fine as a replacement for converting to gray scale.

<?php

$image
= new Imagick("input.jpg");

$image->modulateImage(100, 0, 100);

$image->writeImage("output.jpg");

$image->clear();

?>
To Top