International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::getGravity

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::getGravityGets the gravity

Açıklama

int Imagick::getGravity ( void )

Gets the global gravity property for the Imagick object. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.0 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Returns the gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top