Imagick::getColorspace

(PECL imagick 0.9.10-0.9.9)

Imagick::getColorspaceGets the colorspace

Açıklama

Imagick::getColorspace ( void ) : int

Gets the global colorspace value. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.5.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Returns an integer which can be compared against COLORSPACE constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top