PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::clone

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::cloneImagick nesnesinin tam bir kopyasını yapar

Açıklama

Imagick Imagick::clone ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Imagick nesnesinin tam bir kopyasını yapar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top