SunshinePHP 2019

Imagick::coalesceImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::coalesceImagesBir resim kümesini tek bir resim olarak birleştirir

Açıklama

Imagick Imagick::coalesceImages ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim kümesini sayfa başlangıçlarını ve sıralama yöntemlerini hesaba katarak birleştirir. GIF, MIFF ve MNG canlandırma dizileri genellikle bir resim artalanı ile başlar ve sonraki her resimde boyut ve başlangıç değişiklik gösterir. Resim dizisindeki her resmin kendi boyutuyla sonraki resimle birleştirilerek yer aldığı yeni bir Imagick nesnesi döner.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top