SunshinePHP 2019

Imagick::compareImageLayers

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::compareImageLayersResim katmanlarını karşılaştırıp en iyilenmiş resmi döndürür

Açıklama

Imagick Imagick::compareImageLayers ( int $yöntem )

Her resmi bir sonraki ile karşılaştırıp keşfettiği farklı pikselleri sarmalayan en büyük boyuttaki resmi döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

yöntem

Katman yöntemi sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Yeni bir Imagick nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::compareImageLayers() örneği

Resim katmanlarını karşılaştırır

<?php
/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick("test.gif");

/* Resim katmanlarını en iyileyelim */
$result $im->compareImageLayers(imagick::LAYERMETHOD_COALESCE);

/* $result ile biraz çalışalım */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top