SunshinePHP 2019

Imagick::__construct

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::__constructImagick kurucusu

Açıklama

Imagick Imagick::__construct ([ mixed $dosyalar ] )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Imagick kurucusu.

Değiştirgeler

dosyalar

Resmin yükleneceği yol dizgesi veya aranacağı yolları içeren dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top