ScotlandPHP 2019

Imagick::getFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getFilenameResim dizisi ile ilişkili dosya ismini döndürür

Açıklama

Imagick::getFilename ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim dizisi ile ilişkili dosya ismini döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir dizge döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top